LFV startar arbete med tjänster för obemannad luftfart

Publicerad: 30 juni 2022 15:23Uppdaterad: 01 juli 12:58

LFV påbörjar efter sommaren en upphandling av system för att etablera tjänster för obemannad luftfart. Användargränssnittet kommer att utgöras av en app och/eller en webbaserad tjänst.

LFV har i regleringsbrevet för 2022 fått i uppdrag att på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, och enligt regelverket för U-space där det är tillämpligt, etablera dessa tjänster. Syftet är att säkerställa luftrumskapaciteten för en strukturerad och säker utveckling av drönartrafik i det undre luftrummet.