LFV firar 75 år som affärsverk i flygets tjänst

Publicerad: 06 oktober 2022 13:13Uppdaterad: 06 oktober 13:15

Sedan 1947 har LFV levererat en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst i svenskt luftrum. Mellan den 6 och 12 oktober firar vi 75 år i flygets tjänst.

– Vi är en viktig samhällsaktör. Dygnet runt, året runt trafikleder vi flyget i svenskt luftrum från våra kontrollcentraler och gör hela Sverige tillgängligt, både inom landet och för vår omvärld. Våra tornverksamheter bidrar till att knyta ihop landet – med andra delar av landet och med andra länder, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

Det har hänt mycket sedan 1947. Flygtrafiken har ökat från några hundratal rörelser till dagens omkring 600 000 per år. Parallellt med trafikökningen har tekniken utvecklats. Flera genomgripande förändringar av luftrumsstruktur och flygvägar har genomförts för att effektivisera flyget och på senare år har drönare blivit ett nytt tillskott i luftrummet.
Vi har också en tydlig roll i det svenska totalförsvaret. 1978 integrerades civil och militär flygtrafikledning i Sverige. Ett unikt koncept som innebär att civila flygledare även leder militär flygtrafik i svenskt luftrum och vi är sedan dess Försvarsmaktens flygtrafiktjänst och finns på deras flottiljer från Blekinge flygflottilj F17 i Ronneby i söder till Norrbottens flygflottilj F21 i Luleå i norr. Och med spetskompetens inom luftrum, flygvägar och luftfartyg har vi de senaste åren fått flera regeringsuppdrag för att utveckla luftfarten.

I olika partnerskap samverkar vi och bidrar med vår kunskap för att utveckla flyget. Just i dag den 6 oktober genomförs en drönarflygning mellan Linköping och Norrköping i samarbete mellan LFV, Linköpings Universitet och företaget IBG för att visa samhällsnyttan med drönare.
Vi var först i världen med flygtrafikledning på distans då vi 2015 driftsatte RTC Sundsvall med Örnsköldsvik Airport som världens första flygplats med detta koncept. Vi har fortsatt utvecklingen mot en mer effektiv flygtrafiktjänst med flygtrafikledning på distans vid Kiruna Airport och Åre Östersund Airport.

Klimatförändringen och miljön är en ödesfråga för mänskligheten. Vi måste minska vårt beroende av fossila bränslen och få ner utsläppen av koldioxid och också flygtrafiktjänsten måste bidra.
– Sedan mer än tio år tillbaka erbjuder vi flygbolagen raka flygvägar i svenskt luftrum. Med gröna inflygningar minskar vi miljöpåverkan och buller då plan glidflyger in till landning och vi utbildar våra flygledare i ecodriving i luften. Vi har också flera arbeten kring luftrumsfrågor igång, som på olika sätt kan bidra till minskad miljöpåverkan från flyget, säger Ann Persson Grivas.

Hösten 2009 beslutade riksdagen att Luftfartsverkets flygplatsverksamhet skulle överföras till ett av staten helägt bolag, Swedavia. LFV hade fram till dess varit både flygplatsägare och leverantör av flygtrafiktjänst. Delningen var en förutsättning för att konkurrensutsätta lokal flygtrafiktjänst och den 1 april 2010 var delningen ett faktum.

Läs mer

Vår historia.
75 år av smarta lösningar.