Kraftsamling kring drönare

Publicerad: 07 oktober 2022 10:36Uppdaterad: 07 oktober 10:46

I torsdags genomfördes en drönardag med seminarier och drönarflygning på Norrköpings flygplats, för att visa samhällsnyttan med drönare. Drönardagen var en del i en stor Europasatsning och Östergötland är en av sex platser i Europa som genomför demonstration av drönartjänster i stadsmiljö. Foto: Thor Balkhed

Vid torsdagens seminarier medverkade representanter från bland annat LFV, LiU, IBG, EUROCONTROL, Transportstyrelsen, Norrköping Scinece Park och Norrköpings flygplats. Här presenterades projektresultat, den senaste forskningen kring Urban Air Mobility (UAM) och diskuterades möjliga vägar framåt för införande av avancerade drönarflygningar i Sverige och Europa. Från LFV deltog Billy Josefsson, programansvarig, som bland annat talade om det operativa konceptet för drönartjänster i Europa.

– Om bara några år kommer vi att se drönare i luften när vi tittar ut genom fönstret, förutspår Billy Josefsson, programansvarig, LFV. Vi kommer se tjänster som ger samhällsnytta exempelvis blåljusverksamhet växa fram tack vare det nya regelverket. LFV har regeringens uppdrag att installera ett tekniskt stöd för informationsdelning och tillståndsgivning för det undre luftrummet som då blir en del av infrastrukturen.

För samhället finns mycket att vinna. Att använda luftrummet flexibelt är ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att skapa mobilitet. Samhället kan minska kostnader och miljöpåverkan genom att komplettera markinfrastruktur med infrastruktur i luften. Kommunerna kommer också att kunna erbjuda samhällsservice över längre avstånd.

Miljö- och säkerhetsaspekter är prioriterade och en stor del av arbetet. Arbetet med att kartlägga risker och att göra kontinuerliga flygsäkerhetsbedömningar är kritiskt för dessa flygningar.

– Drönarområdet har utvecklats radikalt under det senaste decenniet. Från att primärt ha varit teknologi som använts för forskning och militära tillämpningar har drönare fått en bred spridning som används både för nytta och nöje. Linköpings universitet och LFV har bedrivit gemensam forskning under mer än tio år. Vi ser att denna demonstrationsflygning är nästa steg i utvecklingen och ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan näringsliv, forskning och den offentliga sektorn, sa Martin Rantzer, campusråd och prefekt vid Campus Norrköping vid Linköpings universitet.

Den drönarflygning som planerats mellan Malmens flygplats i Linköping och Norrköpings flygplats påbörjades som planerat men kunde inte genomföras. Trots blåsigt väder lyfte drönaren men färden fick avbrytas när den tappade kontakten med mobilnätet, helt i enlighet med säkerhetsrutinerna. Istället genomfördes en demonstrationsflygning lokalt på Norrköpings flygplats.

– Säkerheten går först. Det var trist att det inte gick att flyga mellan städerna men samtidigt ett bra besked att våra säkerhetsrutiner fungerade som de skulle, kommenterar Gustav Borgefalk, VD Katla Arero.

 

Fakta projekt CORUS –XUAM
CORUS XUAM är ett tvåårigt, storskaligt projekt som ska demonstrera systemstöd som hanterar information i samband med drönartjänster, Urban Air Mobility (UAM). Projektet är en del av EUs ramprogram för forskning och innovation (SESAR), Joint Undertaking Horizon 2020-programmet. Bakom den svenska satsningen står LFV, Linköpings Universitet och Independent Business Group (IBG). Drönaren som används kommer från Katla Aero.