Delredovisning lämnad för regeringsuppdraget obemannad luftfart

Publicerad: 12 maj 2022 08:28

LFV fick i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag av regeringen att etablera system och tjänster för obemannad luftfart, UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management). Den 11 april lämnade LFV en första delredovisning till regeringen.

– Obemannad luftfart är den brukargrupp i luftrummet som växer snabbast i antal sedan flera år tillbaka. Framtagandet av de här tjänsterna är förutsättningar för drönarverksamhet i större skala, inte minst med hänsyn till flygsäkerhet. Tjänsterna som LFV har fått uppdraget att ta fram gör att vi kan börja ta tillvara den miljömässiga och ekonomiska potential som drönare har i ett samhällsperspektiv, säger överdirektör Magnus Corell som är beställare i det projekt som tar hand om regeringsuppdraget.

Ett europeiskt regelverk för U-spacetjänster (EU-benämningen på UTM) finns på plats sedan 2021 men ytterligare europeiska riktlinjer är under framtagande och publiceras tidigast sommaren 2022. Nationellt regelverk inom detta område är föremål för uppdatering.

– För att UTM-ekosystemet ska bli komplett och uppdraget fullt ut omhändertaget behöver i princip fyra grupper av tjänster adresseras – U-spacetjänster, gemensamma informationstjänster, tjänster för tillhandahållare av flygtrafikledningstjänst samt tjänster till övriga aktörer med behov av att kunna införa begränsningar i luftrummet. En plan för det kommande arbetet är framtagen. Vissa delar kommer att utföras av LFV i samarbete med Swedavia och Polismyndigheten, säger Roger Li, som är projektägare för regeringsuppdraget.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2023.

Läs delredovisningen här>>