Richard, senior systemingenjör

Jag brinner för att förstå tekniken inom flygindustrin

Inom alla jobb jag har haft brinner jag för att förstå tekniken, speciellt teknik inom flygindustri. Att bygga infrastruktur, få systemen att funka och att utveckla eller förbättra system är det jag tycker mest om och det får jag genom att jobba på LFV.

Berätta mer om dina arbetsuppgifter?
− Som systemspecialist ansvarar jag för praktisk drift och underhåll av system för övervakningsradar och navigationssystem. Systemen används på kontrollcentraler och flygplatser. De ska driftas och underhållas enligt internationella, europeiska och nationella regler från ICAO, EASA, Eurocontrol och Transportstyrelsen.

− Jag arbetar både med förvaltning och i projekt, som teknisk projektledare eller ingenjör. Det kan innebära till exempel att skriva underhållsspecifikationer, tolka regelverk, delta i möten med hos Eurocontrol och EASA, omvärldsbevaka, upphandla eller att arbeta med testacceptans eller drifttagning av system från leverantör.

Vad sporrar dig till att gå till jobbet? 
Variationen i det arbetet som vi är involverade i tycker jag om, helt enkelt är ingen dag den andra lik. Ena dagen kan jag vara med och driftsätta ett ILS-system och arbeta med flyginspektionsgruppen i Umeå, och nästa dag kan jobbet vara utvärdering av prestanda för en ny radarstation i Sverige. Ytterligare en faktor som gör arbetet så angenämt är mina kollegor, deras unika förmåga och kompetens i kombination med den vardagliga artighet, vänlighet och respekt vi har för varandra gör det roligt att gå till jobbet.