Joel, flygledare

Det bästa med mitt jobb är frihet under ansvar

− Jag arbetar som flygledare och ser till att flygtrafiken flyter på och att start och landning på flygplatsen sker på ett säkert och effektivt sätt. Jag leder trafiken den kortaste vägen som går, för att minimera klimatpåverkan. Med en kortare flygväg kan vi också erbjuda piloterna att komma fram snabbare − en win-win-situation.

Hur är det att arbeta på en civil och militär flygplats?
− Här på F21 Luleå/Kallax är det spännande att arbeta, eftersom vi har både civil och militär trafik och stundtals intensiva, men roliga, perioder. I och med att trafiken inte är så tät i norra Sverige, kan vi erbjuda större militära övningar över nationsgränser, utan att det påverkar den civila trafiken för mycket. Arctic Challenge Exercise är ett exempel på en övning som lockar många nationer och flygplan. Allt måste vara väl förberett för att det ska fungera, och det känns väldigt kul att få vara en viktig del i att genomföra en så omfattande övning.

Berätta mer om hur det är att vara flygledare?
− Redan innan jag blev flygledare var det ett yrke som fascinerade mig. Jag upplevde att det var något mytiskt över flygledarna som arbetade liksom i det fördolda, och jag ville ta reda på mer. Det bästa med mitt jobb är frihet under ansvar. Man kan tro att yrket är så pass reglerat att vi inte har möjlighet att påverka vårt arbete, men när jag sitter i operativ position som flygledare, så är det jag som leder trafiken av egen förmåga. Flygtrafiken är väldigt varierande och påverkas av många faktorer såsom väder eller pilotens önskemål, och det gör att jag måste vara flexibel. Självklart finns det ett regelverk att förhålla sig till, men inom dess ramar är det jag som koordinerar trafiken utifrån vad som händer i en situation.

− Utöver att arbeta som flygledare jobbar jag också med att ge stöd i tekniska frågor i samband med att nya system implementeras eller att uppgraderingar av befintliga system genomförs. Systemen utvecklas hela tiden och det är viktigt att medarbetare känner sig trygga och väl förberedda inför nya metoder och system. En stor drivkraft för mig är att ständigt hitta förbättringar och att förenkla arbete och metoder.

Vad får dig att trivas?
− Den variation av arbetsuppgifter som jag har och att jag har underbara kollegor, gör att jag tycker det är roligt att komma till jobbet. Jag utvecklas genom att vara öppen och mottaglig för nya saker och att se andras perspektiv tycker jag är spännande.