Evelina, portföljledare

Jag skapar förutsättningar för robust flygtrafiktjänst

– Jag leder arbete med portföljer, tar fram beslutsunderlag och rapporterar tidsplaner och prognoser. Som portföljledare ger jag stöd till projekt som stärker LFVs förmåga att tillhandahålla robust flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen.

Berätta mer om dina arbetsuppgifter?
– Att leda arbetet med portföljer innebär varierande arbetsuppgifter. Jag tar fram och bereder underlag till portföljbeslut, och följer upp och sammanställer projektens status, tidplan och prognos. Det känns tillfredsställande att se progress och att få visa upp de resultat som projekten levererar inom robust flygtrafiktjänst. I min roll ska jag också säkerställa att vi följer LFVs metoder och processer, exempelvis projektmodellen PPS.

Hur stödjer du LFVs uppdrag?
–Jag känner i allra högsta grad att jag är med och bidrar till LFVs uppdrag; att tillhandahålla en säker, effektiv och hållbar flygtrafiktjänst. Det gör jag genom att hjälpa till att skapa rätt förutsättningar i projekten inom robust flygtrafiktjänst och genom att ge stöd till projektledarna. Jag tycker om att underlätta för andra exempelvis genom att förenkla en process eller att strukturera något komplext så att det blir mer begripligt. Det är motiverande att få bidra till samhällsnytta, för att se det ur ett större perspektiv.

Vad får dig att utvecklas och trivas?
– Här på LFV finns många olika kompetenser och roller. Kollegorna är en stor del i varför jag trivs. Jag lär mig massor av nya saker om portföljhantering och uppskattar också att det finns erfarna kollegor som jag kan lära mig av. Jag tycker om att det är varierande arbetsuppgifter och ett härligt och prestigelöst klimat. Det är också en bra balans mellan arbete och fritid.