Elvira, informationsarkitekt

Elvira jobbar som junior informationsarkitekt på digitaliseringsenheten på LFV. Innan Elvira började på LFV studerade hon, och har en kandidatexamen i medieteknik med fokus på Interaktionsdesign på Södertörns Högskola. Hon har även jobbat som webb- och UX-designer.

Vad innebär det att jobba som informationsarkitekt på LFV?
– Ett exempel på arbetsuppgift är att strukturera och organisera information och informationsflöden på ett sätt som gör den lättillgänglig och användbar för alla användare inom LFV. Det görs delvis genom att ta fram olika former av informationsmodeller, vilket kan ses som strukturerade beskrivningar av den information som verksamheten behöver för att kunna bedrivas.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
– En arbetsdag börjar ofta med morgonmöte, där teamet går igenom olika uppgifter och vad som händer den kommande veckan. Sedan arbetar jag, ofta tillsammans med mina kollegor Omaima och Karin. Vi deltar i möten med olika avdelningar för att förstå deras behov av informationsarkitektur och hur vi kan stötta dem i detta. Därefter ligger fokus på att skissa fram, utveckla eller ta fram nya informationsmodeller som möter behoven.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Att arbeta med informationsarkitektur är ingen isolerad ö, utan man är verkligen beroende av kunskapsutbyte och samarbete med andra personer. Utöver att jag tycker det är kul att klura med modellering, så är det också vägen dit, den samskapande aspekten, som gör det till en spännande roll.

Hur utvecklas du i din roll på LFV?
– Genom att ta del av kunskap och erfarenhet från mina kollegor inom digitaliseringsteamet, men också genom att jag sitter med i miljöforum inom LFV där olika delar av verksamheten möts. I höst kommer jag och min kollega Omaima även att gå en kurs på IRM för att bli certifierade informationsarkitekter, så det ska bli jättekul och lärorikt!

Hur är det att jobba på LFV?
– Jag har jobbat på LFV i 4 månader nu så jag är fortfarande relativt ny, men det känns kul att få jobba på en arbetsplats med en så hög kompetensnivå och fina kollegor som gör det roligt att komma till jobbet.