Cecilia, chef

Jag får representera en viktig aktör i en spännande bransch

− På LFV får jag möjlighet att representera en stark och viktig aktör i en spännande bransch. Jag är med och skapar förutsättningarna för en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst och jag motiveras av att arbeta tillsammans med kollegor för att utveckla vårt arbete.

Berätta om vad du gör?
− Jag leder arbete och ansvarar för operativa förändringar och förbättringar i min avdelning och koordinerar även arbetet i förhållande till anda avdelningars drifts- och flygsäkerhetsfrågor. Jag arbetar med att harmonisera arbetssätt för att skapa en effektiv hantering av uppgifter som berör flera tjänsteställen eller enheter. Det som jag tycker är mest spännande är att få leda verksamheten mot förbättringar tillsammans med kollegor i hela vår organisation.

Hur utvecklas du?
− Jag utvecklas hela tiden genom mitt arbete. Jag förbättrar vår mötesstruktur, vår beslutsprocess och inte minst ser till att vårt fokus på flygsäkerhet består och att vi skapar kvalitativa och lärande dialoger. Jag trivs med kollegorna i verksamheten och motiveras av att få arbeta tillsammans med andra människor och driva viktiga frågor framåt. Möten och samtal med människor berikar oss och gör oss bättre helt enkelt.

Vad var det som gjorde att du intresserade dig för arbetet?
− Från början var jag flygledare och jag kom in på flygledaryrket genom en reklamkampanj som pågick när jag gick ut gymnasiet, då fick jag upp ögonen för yrket. Att jag sedan valde ledarskapsvägen efter ett antal år har jag aldrig ångrat. Det är fantastiskt att få arbeta med människor och utveckla en verksamhet i en så viktig och intressant bransch.