Anna, Projektledare

Anna jobbar som projektledare på LFV. Hon hade en tydlig kravbild när hon sökte tjänsten. Jobbet ska vara meningsfullt och bidra till samhällets utveckling, samtidigt som hon vill ha utmanande uppdrag som är utvecklande.

– Allt detta och mycket mer får jag i min tjänst som projektledare på LFV. I rollen behöver jag vara initiativtagande, lösningsorienterad och mål- och resultatorienterad. Det underlättar om man har en god analytisk förmåga och kan se helhetsperspektiv. Jag stimuleras, samtidigt som jag drivs av att få arbeta med processer som bidrar till utveckling och nya tekniska lösningar, berättar Anna.

Hur kan en arbetsdag se ut?

–  Jag började på LFV i juni 2023 och ganska snabbt fick jag ta hand om en förstudie. Idag driver jag två projekt i samma riktning, med fokus på att höja LFVs förmågor inom beredskap och säkerhet. I det ena projektet arbetar vi med att implementera ett system som underlättar den administrativa hanteringen av säkerhetsärenden och beredskapsplanering. Detta är en viktig satsning för att stärka vår beredskap och säkerhetshantering, vilket bidrar till att öka vår kapacitet i alla beredskapslägen. I det andra projektet utvecklar vi ett stödsystem för incident- och krisledning. Här ser vi över möjligheterna att effektivisera metoder samt skapa och redovisa lägesbilder inom LFV för olika typer av målgrupper, såväl externt som internt inom myndigheten. Vi arbetar aktivt och visar att LFV aktivt arbetar med att förbättra våra säkerhets- och beredskapsförmågor.

Hur utvecklas du i din roll på LFV?

– Jag får kontinuerligt sätta mig in i olika avdelningar, arbetsuppgifter och projekt, vilket ständigt utmanar mig och bidrar till min kompetensutveckling. Genom att samverka både externt och internt utökar jag mitt nätverk och får värdefull erfarenhet av att arbeta med intressenter på olika nivåer. En viktig faktor för min utveckling är att jag har en chef som lyssnar på mina önskemål och intressen. Det innebär att jag ofta tilldelas projekt som jag tycker är intressanta och motiverande, vilket i sin tur främjar min personliga utveckling