Leverantör

Här hittar du LFVs allmänna fakturerings- och betalningsvillkor och pågående och avslutade upphandlingar. Se också de lagar som LFV upphandlar utifrån.

Lagstiftning om upphandling

LFV är ett statligt affärsverk och våra upphandlingar regleras huvudsakligen av lagen om offentlig upphandling, LOU.

Offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner

Övriga frågor

Kontakta oss på LFV.