Frågor och svar

Nej, man får enbart göra testerna en gång enligt rekommendation från Eurocontrol, en rekommendation som vi följer.

Ja det kan du. Bifoga ditt betyg från din utländska utbildning (översatt). Du måste sedan utöver det kunna styrka dina svenska kunskaper genom till exempel att bifoga intyg på den svenskutbildning du har gått.

Bifoga ditt betyg från din utländska utbildning (översatt). Du måste sedan utöver det kunna styrka dina svenskakunskaper genom till exempel att bifoga intyg på den svenskutbildning du har gått.

Du kan komplettera betyget i engelska på Komvux.

Om du har studerat eller arbetat utomlands och engelskspråkigt i minst 6 månader, kan du förmodligen få dispens. Du behöver ett intyg för att söka dispens.

LFV har ingen lägsta antagningspoäng. Alla som uppfyller våra behörighetskrav blir kallade till tester. Testresultaten och intervjun avgör om man blir antagen eller ej.

Testerna är datorbaserade anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska.

Exempel på anlag vi testar:

  • förmåga att fatta beslut
  • minnas och komma ihåg information
  • simultankapacitet
  • perceptuell snabbhet
  • tredimensionell förmåga
Med fullt frisk menar vi att du inte lider av t.ex. epilepsi, diabetes eller hjärtfel. Om du har några tveksamheter gällande detta behöver du själv kontakta Transportstyrelsen och en flygläkare som får genomföra en medicinskt undersökning klass 3.
 
En fullständig beskrivning av de medicinska kraven finns i EU förordningen 2015-340. Läs om flygmedicin på transportstyrelsen.se.

Våra urvalstester utförs på plats i Malmö och Stockholm i övervakade datasalar. Intervjuer genomförs på Malmö Airport, Sturup samt i Stockholm.

Utbildningen är ca 2,5 år, varav 1 ½ år på EPN, Malmö (Studiemedelsberättigat) Andra delen av utbildningen, ca 1 år, är ute på arbetsplats och du har en elevanställning hos LFV.

Alla som uppfyller den grundläggande behörigheten och har en färdig examen från en i Sverige godkänd gymnasieutbildning.

 

Nej, det går inte att ansöka till flygledarutbildningen med hjälp av resultat från högskoleprovet. Antagningspoäng används heller inte vid ansökan eftersom det är särskilda tester till flygledarutbildningen.

För att ansöka behöver du ha slutfört en gymnasieutbildning. Här kan du se vilka behörighetskrav som finns för dig som vill ansöka till flygledarutbildningen.

 

 

Om du vill arbeta som flygledare i ett militärt torn behöver du utbilda dig inom Försvarsmakten. Utbildningen blir då olika lång beroende på vilken tidigare utbildning du har inom Försvarsmakten. Du anmäler dig till utbildningen via Försvarsmakten. Läs under sidan Flygledare och reservofficer.

Nej, du behöver inte anmäla dig till testerna, utan enbart skicka in din anmälan till flygledarutbildningen. Vi kontaktar dig. Glöm inte att kolla skräpposten med jämna mellanrum eftersom mejl från rekryteringssystemet kan hamna där.

Det finns flera olika datum och tider under testperioden, du får information om hur testerna ska genomföras via mejl. 

Testerna är gällande i 5 år och man har möjlighet att söka till utbildningen igen under den perioden. Efter 5 år har man möjlighet att göra testerna igen, vilket enbart gäller för de personer som tidigare klarat testerna.

En medicinsk undersökning i klass 3 genomförs efter att kandidaten har klarat FEAST 1 och 2. Det är alltså inget som du själv behöver göra innan du blir kallad till testerna. Du får mer information om hur det går till längre fram i ansökningsprocessen. Läs om flygmedicin på transportstyrelsen.se.

Efter den grundläggande utbildningen på Entry Point North fortsätter utbildningen på det tjänsteställe på LFV som man blivit placerad på. Vilket tjänsteställe som blir aktuellt beror på hur behovet ser ut just då på LFV. De tjänsteställen som finns aktuella för varje årskurs fördelas i möjligaste mån efter önskemål.

LFV har verksamhet på många platser i Sverige. Här finns LFV. När utbildningen är färdig har man en behörighet på det tjänstestället och man blir checkad som flygledare.

Flygledarcertifikatet är giltigt inom Europa och man kan söka jobb som flygledare på andra orter och i andra länder, men vill man jobba på ett annat ställe kommer man att behöva ta upp en behörighet på det stället.

LFV har ett stort behov av att utbilda nya flygledare för att säkra att vi fortsatt kan leverera flygtrafiktjänst i den omfattning som efterfrågas. Vi väntar stora pensionsavgångar framöver, varför vi också behöver bli fler nya medarbetare.

Ja, du måste vara klar med din gymnasieutbildning och bifoga ditt slutbetyg. Om du fortfarande går i gymnasiet är du välkommen att söka nästa gång vi öppnar för ansökningar.

Utbildningen till flygledare kan ses som en företagsutbildning och vi utbildar bara så många flygledare som vi behöver i LFV. Klarar man sig genom utbildningens alla faser och blir godkänd erbjuds man ett jobb på LFV. Sista delen i utbildningen föregår på ett operativt tjänsteställe och man upptar en lokalbehörighet och checkas som flygledare. Under denna period har man en elevanställning i LFV.

Första delen av utbildningen sker på skolan Entry Point North, Malmö. Sista delen av utbildningen sker på något av våra tjänsteställen som är de torn och kontrollcentraler vi på LFV driver.

Nej, man kan inte läsa utbildningen på distans. Största delen av utbildningen består av att man tränar på olika scenarier i en simulator med en instruktör bredvid. Den teori man läser sker i klassrum på plats och ofta varvas teori med övningar.