Träffa Sara, flygledare på Landvetter

Sara är en av LFVs flygledare i tornet på Landvetter. Hon driver även instagramkontot @miss.airtrafficcontroller där hon visar upp sin vardag som flygledare, samtidigt som hon sprider kunskap om hur flygtrafikledning fungerar.

Hej Sara! Varför valde du att bli flygledare?
- Jag sökte till flygledarutbildningen eftersom att jag tyckte att det verkade vara ett spännande och utmanande yrke i en häftig och internationell miljö. Nu har jag jobbat som flygledare sedan 2018.

Hur ser en dag ut som flygledare?
- Varje dag är unik, men vår huvuduppgift är alltid densamma – att se till att inga flygplan krockar, vare sig i luften eller på marken. Målet är en smidig och effektiv flygtrafik, med få förseningar och hänsyn till miljön. Det gör vi genom att ge piloter instruktioner om hur de ska flyga – på vilken kurs, höjd och hastighet.

Vad är roligast och svårast med jobbet?
- Det roligaste med mitt jobb är att det är så varierat, ingen dag är den andra lik. De mest utmanande situationerna hör ofta ihop med vädret, till exempel en dag i tornet med snöstorm eller på inflygningskontrollen med mycket åska. Men det är också då jobbet är som roligast, när man har mycket att göra och behöver vara flexibel och jobba tätt ihop med sina kollegor för att hitta de bästa lösningarna.