Träffa Mikael, flygledare i Luleå

Mikael har jobbat som flygledare i 25 år, till största delen i Luleå. Han har även hunnit med att jobba på flygtrafikledningen i Vidsel samt ett par år på Försvarsmaktens flygstab, där han jobbade med luftrumsfrågor. Idag är Mikael operativ chef för flygtrafikledningen i Luleå.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig, Mikael?
– Eftersom jag arbetar på en militär flygplats så börjar en vanlig arbetsdag börjar med att lyssna på en morgonbriefing, där meteorologen berättar om vädret lokalt och i de militära övningsområdena. Därefter berättar en av flygledarna om förutsättningarna i luftrummet och informerar om status på bland annat landningshjälpmedel. Briefingen avslutas med att de militära flygdivisionerna berättar om sin planerade verksamhet för dagen. Därefter är det dags att sätta sig och leda flygtrafiken, antingen i tornet eller i kontrollcentraler. Det kallas att man sitter i operativ position.

Hur länge sitter man som flygledare i position under dagen?
–Vanligtvis arbetar du i din position i cirka 1,5 timme. Sedan har du en kort rast innan du tar på dig ditt headset och sätter dig i en operativ position igen. Vi försöker växla mellan de olika positionerna. Exempelvis kan vi rotera mellan tornet och inflygningskontrollen. När de militära flygningarna är slut för dagen samlas arbetsstyrkan i tornet för en debriefing, där vi går igenom erfarenheter från dagen. Då vi även har en hel del civil trafik så jobbar vi även kvälls- och helgpass.

Beskriv ditt jobb med tre ord.
– Omväxlande, roligt och ansvarsfullt.