Effektivisering och optimering av luftrum

LFV har stor erfarenhet av att konstruera flygprocedurer och luftrum kring flygplatser. Vår kunskap om myndigheters krav gör att vi ser till att alla krav och förordningar uppfylls på ett effektivt sätt.

Vi erbjuder följande tjänster:

Miljöanalyser
Idag drivs allt mer av arbetet med att utveckla luftrum och flygvägar av att nå uppsatta miljömål. Detta gäller tjänster som flygprocedurer, utforma luftrum, utforma flygvägar och navigationsnätverk. Miljömålen driver utvecklingen i alla delar och skär genom alla discipliner. Vi bidrar i flygplatsernas miljöprövningsarbete, där vår kompetens är en avgörande faktor när flygvägarna ska utformas för att minimera negativ miljöpåverkan både avseende buller och utsläpp. 

Flygprocedurer
För att ta sig till och från en flygplats i luftrummet krävs det flygprocedurer. Procedurerna kan baseras på konventionella navigationshjälpmedel, eller på mer avancerad navigationsteknik, exempelvis satellitbaserad navigering. Procedurer kan också delas upp i två delar - en del berör själva start- eller landningsfasen, en annan del hanterar flygvägar i terminalområdet (TMA) för att ta sig till och från de högre liggande ”flygkorridorerna”.

Utforma luftrum och flygvägar
LFV har lång erfarenhet av att konstruera flygvägar samt luftrum kring flygplatser. LFV har också tillgång till ett mycket stort nätverk både nationellt som internationellt. Vår kunskap om myndigheters krav innebär att vi ser till att alla krav och förordningar uppfylls på ett effektivt sätt.