LFVs drönarkarta

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

LFVs drönarkarta

LFV tillhandahåller en specialkarta för UAV-flygare på webben lfv.se. Den är också användbar i mobiltelefonen eller surfplattan. Avsikten är att underlätta för UAV-flygare att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. UAV-kartan är en enkel interaktiv karta som är en spegling av AIP-data.

Drönare benämns lite olika men UAV, UAS eller RPAS är de vanliga branschbegreppen. (Unmanned Aircraft Vehicle/System och Remotly Piloted Aircraft System).

För att hantera och använda luftfartyget krävs tillstånd från Transportstyrelsen men för att framföra det i närheten av en flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen vid varje enskilt tillfälle.

För de enklare systemen som detta handlar om finns begränsningar i användandet från Transportstyrelsen vad gäller höjd och att de ska vara inom synhåll från föraren.

Ett tillstånd från Transportstyrelsen talar endast om att användaren är godkänd att hantera och använda luftfartyget. För framförande i särskilt luftrum till skydd för luftfart i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen (eller motsvarande) vid varje enskilt tillfälle. Det kan då i vissa fall krävas en dubbelriktad radioförbindelse på VHF för att erhålla ett sådant.

Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat i en dom den 21 oktober 2016 att kameror på drönare är att betrakta som övervakningskameror som kräver tillstånd. LFV hanterar drönare ur ett flygtrafiklednings- och flygsäkerhetsperspektiv och kan inte ge tillstånd för fotografering med drönare utan det är en fråga för länsstyrelsen.

Kartan fungerar i Internet Explorer från version 9 och i Google Chrome, Firefox och Safari.

LFVs drönarkarta.

Drönarinfo

Att notera
Sidan beskriver enbart var flygplatserna ligger och utbredningen av dess luftrum (CTR), inte eventuell annan luft som kan påverka lämpligheten (exempelvis aktiva R-områden).

Drönarkartan kan också användas i mobiltelefon eller surfplatta. Med GPS-en påslagen får du automatiskt din position. I datorn klickar du på symbolen längst ner till höger.

Liten ordlista
AIP: Aeronautical Information Publication.
CTR: Kontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.
TIZ: Traffic Information Zone, område med flyginformationstjänst som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.
TMA: Terminal Control Area. Kontrollområde upprättat för en eller flera flygplatser.
R-område: Restriktionsområde.

Frågor?
Om du har frågor om obemannade luftfartyg till LFV skickar du dem till obemannadeluftfartyg@lfv.se.

Synpunkter!
Vi tar tacksamt emot synpunkter på kartan på e-post aim-konsult@lfv.se.

För att komma i kontakt med lokal flygtrafikledning ring LFVs växel
011-19 20 00.