Drönarflygning

Som drönarpilot är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för luftfarten. Vilka lagar som gäller och vilka tillstånd som krävs beror på vad drönaren ska användas till och var du ska flyga.

Regler för drönare

I de här fallen behöver du söka ett tillstånd för att flyga drönare:

Hos Transportstyrelsen för

 • alla drönare över 7 kg
 • all flygning utom synhåll (då du inte kan se drönaren med dina egna ögon)
 • all flygning över 120 meter i okontrollerad luft
 • all flygning över människor och djur, som inte hör till flygningen

Hos närmsta flygplats för

 • flygning inom flygplatsens kontrollzon (Förutom drönare på max 7 kg som flyger i max 90 km/h om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 m, vid militära och särskilda utpekade flygplatser och 50 meter vid övriga.  Se mer detaljer längre ner på sidan.

Hos Lantmäteriet för

 • publicering och spridning av geografisk information

Hos Post- och Telestyrelsen för

 • vissa typer av radiosändare

Hur och var får jag flyga?

 • Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerad luft.
 • Drönare på max 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 meter (vid militära eller särskilda utpekade flygplatser) eller 50 meter (övriga flygplatser) över mark.
 • Har du tänkt flyga närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt med berörd helikopterflygplats. För att komma i kontakt med dessa se AIP, del AD 1.1 – förutsättningar för användarbarhet. Från s. 13.
 • Alla drönare ska ha en märkning med namn och kontaktuppgifter till ägaren.
 • Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
 • Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
 • Förenklat tillstånd för drönare som väger över 7 – 25 kg och som flygs inom synhåll (fås av Transportstyrelsen)
 • Möjlighet för modellflygklubbar (föreningar) att fortsätta flyga enligt egna stadgar, efter godkännande av Transportstyrelsen.
 • Nya typer av tillståndskategorier för speciella typer av flygningar, som till exempel flygning utom synhåll och på hög höjd.
 • Se fullständigt regelverk här

Befinner du dig nära en flygplats eller restriktionsområde?

För framförande i luftrum i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen (eller motsvarande) vid varje enskilt tillfälle. Det kan då i vissa fall krävas en dubbelriktad radioförbindelse eller motsvarande för att erhålla ett sådant.

Från och med 1 februari 2018 får drönare på max7 kilo (som flyger i max 90 km/h), flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikledningen, om du flyger 5kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 m över mark vid militära eller särskilt utpekade flygplatser (Karlsborg, Linköping/Saab, Linköping/Malmen, Luleå/Kallax, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Hagshult och Jokkmokk) eller upp till 50 meter vid övriga flygplatser.

För att komma i kontakt med lokal flygtrafikledning där LFV verkar – mejla dina kontaktuppgifter till: obemannadeluftfartyg@lfv.se så kommer du att bli kontaktad.

Flygplatser där LFV sköter flygtrafikledningen:

Arlanda       Bromma       Landvetter       Sturup       Halmstad
Karlsborg       Kiruna       Kristianstad       Linköping-Malmen       Linköping-Saab
Luleå       Ronneby       Sundsvall       Såtenäs       Umeå
Uppsala       Vidsel       Visby       Åre-Östersund       Örnsköldsvik 


Länkar till Sveriges flygplatser 

Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. Om man får flyga i ett restriktionsområde, eller R-område, och vem som ger tillstånd för flygning där beror på vilket område det gäller. En del R-områden är alltid aktiva, vilket innebär att det alltid råder flygförbud där. I andra handlar det helt om ifall där är någon aktivitet som kan störas eller inte. Du som drönarpilot är ansvarig för att informera dig om vad som gäller där du vill flyga.

Information gällande s k geofence-databaser i drönare/UAS från vissa tillverkare

Vissa drönar-/UAS-tillverkare har implementerat så kallade goefencedatabaser i sina produkter, vilket gör det omöjligt att flyga inom vissa delar av luftrummet. Det ”geofencade” luftrummet i dessa databaser motsvarar inte alltid det svenska regelverket för obemannade luftfartyg (UAS) TSFS 2017:110.

Läs mer här >>

LFVs drönarkarta

LFVs drönarkarta är en specialgjord karta för flygare av obemannade luftfartyg, på engelska ”Remotely Piloted Aircraft Systems” (RPAS) men även benämnt UAS, UAV, drönare, drones, modellflyg etc. Avsikten är att underlätta för RPAS-flygare att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. Kartan är en enkel interaktiv karta som är en spegling av AIP-data. Kartan fungerar i Internet Explorer från version 9 och i Google Chrome, Firefox och Safari. Knappen längst ner till höger ger dig automatiskt din egen position.

Generella regler och lokalt tillstånd
De generella reglerna för drönare hittas på Transportstyrelsens hemsida: Transportstyrelsens regler för obemannade luftfartyg. För att framföra luftfarttyg i områden kring en flygplats (på kartan redovisade som röda och orangea områden) krävs särskilt tillstånd från lokal flygtrafiktjänst (ATS) eller från flyginformationstjänst för flygplats (AFIS) vid varje enskilt tillfälle då tjänsten är öppen. För att komma i kontakt med lokal flygtrafikledning eller med flyginformationstjänst för flygplats se AIP, del GEN, kapitel 3.3 ”Flygtrafikledningstjänst”.
Flygning i trafikzon (ATZ) eller närmare än en kilometer från helikopterflygplats får endast ske efter samråd med berörd flygplats. För att komma i kontakt med dessa se AIP, del AD 1.1 – förutsättningar för användarbarhet.

Restriktionområden (R-områden) och farliga områden (D-områden) finns utmärkta på kartan men inte dess aktuella status (huruvida de är aktiva eller inte). Flygning i restriktionsområde och farligt område får bara ske efter tillstånd i enlighet med AIP ENR 5.1.

Begränsningar
Sidan beskriver enbart var flygplatserna ligger och utbredningen av dess luftrum (CTR,TIZ och ATZ). Information av tillfällig karaktär som restriktionsområden i vilka det alltid är flygförbud med drönare finns att läsa i AIP SUP och i NOTAM.

Notera att bakgrundslagren Väg och Satellit som används kommer från Bing och är därmed lager som LFV inte kan kontrollera.

Liten ordlista
AFIS: (Aerodrome Flight Information Service, flyginformationstjänst för flygplats) verksamhet med uppgift att bedriva flyginformationstjänst vid okontrollerad flygplats.
AIP: Aeronautical Information Publication. 
ATZ: (Aerodrome Traffic Zone, trafikzon) avgränsat luftrum upprättat omkring flygplats för skydd av flygplatstrafik.
CTR: Kontrollerat luftrum runt en kontrollerad flygplats som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns. 
TIZ: Traffic Information Zone, område med flyginformationstjänst som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns. 
TMA: Terminal Control Area. Kontrollområde upprättat för en eller flera flygplatser. 

Frågor?

Om du har frågor till LFV om obemannade luftfartyg skickar du dem till obemannadeluftfartyg@lfv.se

 

Synpunkter?
Vi tar tacksamt emot synpunkter på kartan på e-post aim-konsult@lfv.se

Uppdaterad drönarkarta

Den 27 december 2019 uppdaterades LFVs drönarkarta, version 2.0. Nyheterna består av uppdaterat gränssnitt, bland annat i form av enhetlig färgsättning i form av halvtransparent röd ton där någon form av begränsning för flygning föreligger. Områden med begränsningar för flygning har blivit klickbara för ytterligare information om det aktuella området. Drönarkartan har dessutom blivit tvåspråkig med förutom svensk information nu även en engelsk motsvarighet. Du hittar mer information om hur du använder drönarkartan om du går in på den och klickar på "Information" i menyn.

För frågor kring drönarflygning
Maila obemannadeluftfartyg@lfv.se