LFVs drönarkarta

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

LFVs drönarkarta

Nya drönarregler från 1 februari

Från och med den 1 februari gäller nya regler för drönarflygning. De nya reglerna innebär bland annat förändringar för drönarflygning i kontrollzon.

LFVs drönarkarta

LFVs drönarkarta är framtagen för att underlätta för drönarflygare att avgöra var man kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. Drönarkartan är en interaktiv karta som är en spegling av flyginformationsdata (AIP-data).

Att notera är att sidan beskriver enbart var flygplatserna ligger och utbredningen av dess luftrum (CTR), inte eventuell annan luft som kan påverka lämpligheten (exempelvis aktiva R-områden).

Kartan fungerar i Internet Explorer från version 9 och i Google Chrome, Firefox och Safari. Drönarkartan kan också användas i mobiltelefon eller surfplatta. Med GPS påslagen kan du få din position på kartan genom att trycka på nålkorssymbolen nere i högra hörnet. För att få egenposition så måste webbadressen börja med https.

Vi tar tacksamt emot synpunkter på kartan på e-post aim-konsult@lfv.se.

Liten ordlista
AIP: Aeronautical Information Publication.
CTR: Kontrollerat luftrum, område vid flygplats som sträcker sig från jordytan upp till ca 450 m höjd där flygledare kontrollerar flygtrafiken. 
TIZ: Traffic Information Zone, område vid flygplats med flyginformationstjänst som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.  Vanligen en mindre flygplats.
R-område: Restriktionsområde där flygning inte är tillåten eller bara vid vissa tider eller tillfälle.

Hur och var får jag flyga?

Som drönarpilot är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för luftfarten. Vilka lagar som gäller och vilka tillstånd som krävs beror på vad drönaren ska användas till och var du ska flyga. I följande fall måste du söka tillstånd för att flyga drönare:

Hos Transportstyrelsen för

  • all flygning utom synhåll (då du inte kan se drönaren med dina egna ögon)
  • flygning för utprovning eller forskning
  • kommersiell flygning
  • flygning på uppdrag och för liknande ändamål, som inte kan betraktas som nöje eller rekreation

Hos flygtrafikledningen (LFV, ACR, eller annan aktör (AFIS))

  • för flygning inom flygplatsens kontrollzon såväl inom som utom synhåll och från markytan och uppåt. Tillstånd från flygtrafikledningen krävs för varje tillfälle.

Hos Lantmäteriet för

  • publicering och spridning av geografisk information (flygfoto).

Hos Post och telestyrelsen för

  • vissa typer av radiosändare.

Från 1 augusti 2017 är det tillåtet att filma och fotografera från drönare så länge inte Personuppgiftslagen inskränks. Frågor hänvisas till Datainspektionen.

Befinner du dig nära en flygplats eller restriktionsområde?

För framförande i särskilt luftrum till skydd för luftfart i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen (eller motsvarande) vid varje enskilt tillfälle. Det kan då i vissa fall krävas en dubbelriktad radioförbindelse för att erhålla ett sådant.

Befinner du dig inom en flygplatskontrollzon (rödmarkerad på kartan) så måste du innan flygning påbörjas erhålla tillstånd från lokal flygtrafikledning. För att komma i kontakt med lokal flygtrafikledning där LFV verkar – mejla dina kontaktuppgifter till: obemannadeluftfartyg@lfv.se så kommer du att bli kontaktad.

Flygplatser där LFV sköter flygtrafikledningen

Arlanda     Bromma     Landvetter
Sturup     Halmstad     Karlsborg
Kiruna     Kristianstad     Linköping-Malmen
Linköping-Saab     Luleå     Ronneby
Sundsvall     Såtenäs     Umeå
Uppsala     Vidsel     Åre-Östersund
Örnsköldsvik            


Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. Om man får flyga i ett restriktionsområde, eller R-område, och vem som ger tillstånd för flygning där beror på vilket område det gäller. En del R-områden är alltid aktiva, vilket innebär att det alltid råder flygförbud där. I andra handlar det helt om ifall där är någon aktivitet som kan störas eller inte. Du som drönarpilot är ansvarig för att informera dig om vad som gäller där du vill flyga.

För frågor kring drönarflygning
Maila obemannadeluftfartyg@lfv.se