Flygtrafikledning på distans

I flygbranschen, liksom i många andra branscher, skapar tekniken och digitaliseringen nya förutsättningar för att kunna leverera tjänster och information på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Så också för de tjänster som LFV levererar – flygtrafikledningstjänster.

Digitaliseringen gör det möjligt att samla flygtrafikledningen för flera flygplatser i en gemensam kontrollcentral för flygtrafikledning på distans. Det innebär att LFV kan erbjuda en flexiblare och effektivare leverans som möter kundernas behov bättre kopplat till bland annat öppettider, trafikvolymer och digitala informationstjänster. Flygplatsen avgör omfattningen på den tjänst som LFV levererar. LFVs erbjudande passar allt ifrån små till stora flygplatser. Remote Tower Services, eller flygtrafikledning på distans, är ett kostnadseffektivt alternativ till att investera i renoveringar eller byggande av nya torn.

Vi gör det möjligt
Det finns ett stort nationellt och internationellt intresse av att utveckla flygtrafikledningstjänster och här ligger Sverige och LFV i framkant. Flygtrafikledning ska vara effektiv, skapa kundnytta och på sikt sänka kostnaderna för flygbolag och flygplatser utan att man ger avkall på flygsäkerheten. Det är Transportstyrelsen en garant för då de är den myndighet som ger sitt godkännande för varje ny flygplats som ska använda den nya tekniken.

Arbete mot samma mål
Det finns många aktörer internationellt som satsar på den nya tekniken och flygtrafikledning på distans. Europas flygtrafiktjänstleverantörer arbetar tillsammans i programmet SESAR mot samma mål – en effektivare flygtrafikledning med integrerade, digitala informationsflöden. Redan idag sker merparten av all flygtrafikledning när ett flygplan inte är i in- eller utflygningsfasen av en flygning (kallas en route) från kontrollcentraler. Flygtrafikledning på distans för flygplatser innebär att också starter och landningar sker på distans med flygledarna samlade i en kontrollcentral.


Fördelar med flygtrafikledning på distans

  • Kostnadseffektivt alternativ till renovering av eller nytt torn.
  • Flexibla öppettider för att möta kundernas behov.
  • Möjlighet för flygplatser med låg trafikintensitet att fortsätta sin verksamhet.
  • Erbjuda fler reservlösningar för stora flygplatser.
  • Utökat öppethållande för ambulansflygningar, polis och räddningstjänst.
  • Mer effektiv användning av personal och infrastruktur.
  • Lätt att uppgradera operativ nivå.
  • En mer kostnadseffektiv flygtrafikledning.

"Remote ATS provide a safe, secure and cost efficient skies for future generations and will require adaptive rule-making in order to enable the effective, safe and secure use of new technologies."

Transportstyrelsen