Fjärrstyrda Torn

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Fjärrstyrda Torn

Genom att implementera Remote Tower Services, RTS, kan en eller flera flygledartorn manövreras från en annan plats, oavsett avstånd. Resultatet är en flygplats som kan erbjuda mer flexibla flygtrafikledningstjänster ”on demand” och mångsidiga öppettider för att möta kundernas krav.

LFV har fått omfattande erfarenhet av samarbete med industrin samt en nära samverkan med Transportstyrelsen. Effekten av detta är att utvecklingen av RTS har gått från idé till verklighet på rekordtid. I oktober 2014 fick LFV driftgodkännande från Transportstyrelsen för att bedriva fjärrstyrd flygtrafikledning från Remote Tower Center (RTC) i Sundsvall, som betjänar Örnsköldsvik flygplats över 150 km bort. I april 2015 startade verksamheten på H24 basis och det nuvarande tornet är tomt. Detta är början på en ny generation av flygtrafikledning – LFV leder utvecklingen.


Fördelar med fjärrstyrda torn

• Tillhandahållande av en kostnadseffektiv flygtrafikledning
• Möjlighet till flygplatser med låg trafikintensitet
• Co-location av ATS tjänster betyder mer effektiv användning av personal och infrastruktur
• Alternativ till renovering eller nytt torn.
• ATS on demand - Flexibla öppettider för att möta kundernas krav
• Lätt att uppgradera operativ nivå från AFIS till ATC
• Möjligheten att erbjuda 24/7 SAR drift och medicinsk evakuering.
• Förbättring av säkerheten genom ny teknik