Flygtrafikledning på distans

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Flygtrafikledning på distans

Remote Tower Services

Genom att implementera flygledning på distans, Remote Tower Services, RTS, kan flygledarna utföra sitt arbete från en central - som kan vara placerad på en helt annan plats än den aktuella flygplatsen. Det innebär en flexiblare och effektivare leverans som möter kundernas behov kopplat till bland annat öppettider, trafikvolymer och digitala informationstjänster.

LFVs arbete med Remote Tower Services

Arbetet med utvecklingen av RTS startade för mer än 10 år sedan. I oktober 2014 fick LFV driftgodkännande från Transportstyrelsen för att bedriva fjärrstyrd flygtrafikledning från LFVs kontrollcentral i Sundsvall. I april 2015 blev Örnsköldsviks flygplats världens första flygplats med fjärrstyrd flygtrafikledning.

Läs mer om Remote Tower Services

Saab Digital Air Traffic Solutions

2016 bildade LFV och Saab ett Gemensamt bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions efter flera år av framgångsrikt samarbete. Genom att kombinera LFVs unika operativa erfarenhet och kompetens inom digital flygtrafikledning med Saabs världsledande tekniska lösningar stärker vi vårt samarbete ytterligare. Som bolag kan Saab Digital Air Traffic Solutions driva hela processen från planering till driftsättning inklusive det operativa godkännandet. I det nya bolaget erbjuder vi smarta digitala lösningar för fjärrstyrd flygtrafiktjänst både nationellt och internationellt.

Saab Digital Air Traffic Solutions