Flygmätning

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Flygmätning

Välfungerande navigationsutrustning och instrumentlandningssystem är en nödvändighet för varje flygplatsägare för att kunna tillhandahålla en säker flygplats. LFV hjälper dig och din flygplats att uppnå de krav som ställs genom att säkerställa att de flygvägar som genereras av de tekniska hjälpmedlen är korrekta. Vi har levererat flygmätning till många flygplatser i över 60 år och levererar idag till flera kunder, både i Sverige och utomlands.

Flygmätning genomförs för att säkerställa att de tekniska hjälpmedel som används av luftfarten för navigation, flygtrafikledning och landning fungerar korrekt. Kontrollen genomförs utifrån internationella och nationella regelverk där metoder, toleranser och intervaller fastslås.

LFV utför flygmätning av:

 • ILS CAT I/II/III (Instrument Landing System)
 • DME (Distance Measuring Equipment)
 • VOR (VHF Omnidirectional Range)
 • TACAN (Tactical Air Navigation)
 • NDB (Non-Directional Beacon)
 • U/VDF      (UHF/ VHF Direction Finder)
 • PAR (Precision Approach Radar)
 • PSR (Primary Surveillance Radar)
 • SSR (Secondary Surveillance Radar)
 • WAM (Wide      Area Multi-Lateration)
 • ADS-B      (Automatic Dependent Surveillance      Broadcast)
 • AGL (Airfield Ground Lighting)
 • PAPI      (Precision Approach Path Indicators)
 • SBAS (Satellite Based Augmentation System)
 • (P)R-NAV  ((Precision) Area Navigation)

Blankett för beställning av flygmätning