Tjänster

Utbildning

LFV har en bred kompetens inom flygtrafiktjänstutbildning, både vad gäller grundläggande flygledarutbildningar och anpassade specialutbildningar.

Utbildning av flygledare sker vid den gemensamma skandinaviska skolan Entry Point North på Malmö Airport.

För dem som kommer i kontakt med LFV som exempelvis näringsliv, flygläkare, flygbolag, myndigheter. finns en orienterande utbildning om LFV samt hur flygtrafikledning går till.

Vår kundstyrda utbildning arbetas fram från ett behov som identifierats hos vår uppdragsgivare. Tillsammans sätter vi upp mål, kravspecifikation och tidsramar för utbildningen. På så vis skapas skräddarsydda lösningar som passar perfekt in i den egna organisationen, och är helt styrda av uppdragsgivarnas önskemål och utbildningsbehov.

LFV har även ett antal specialkurser som kan gälla att utbilda i regler & metoder, övningsplanering, eller i en mer generell utbildning i att förstå hur flygtrafiktjänsten verkar.