Tjänster

Strategiskt stöd

Strategiskt stöd
Effektiv flygtrafiktjänst kräver att man ligger långt framme inom flygsäkerhet, kvalitet och miljö. LFV har stor kompetens inom:

  • Ledningssystem för flygsäkerhet ger kontroll över hantering av säkerhetsrisker, händelserapportering, utredningar, analys, förslag till förbättringar och uppföljningar.
  • Ledningssystem för kvalitet ser till att man uppfyller de kvalitetskrav som verksamheten ställer samt ger relevanta konkreta förslag till förbättringar som bland annat bygger på internationella standarder som ISO 9001 och ISO 14001.
  • Ledningssystem för miljö säkerställer att verksamheten uppfyller alla miljökrav som ställs, både av lagar och förordningar och av organisationens egna förväntningar, samt säkerställer att organisationen arbetar för att minimera sin miljöpåverkan.

Inom strategiskt stöd har LFV bred kompetens inom många områden. Vi har bland annat kunskap hur den mänskliga faktorn påverkar och påverkas av övriga komponenter i systemet. Inom strategisk bevakning av kommande regelverk vet vi tidigt vad som är på gång och kan förklara hur nationella och internationella förändringar i regelverk påverkar till exempel en enskild flygplats eller kommun.