Tjänster

Operativt stöd

LFV har under mer än ett halvt sekel sett till att det är säkert att flyga i svenskt luftrum. Operativt Stöd ser till att människa, teknik, organisation är tillräckligt säkra innan dessa tas i bruk. Dessutom följer vi ständigt upp rapporterade avvikelser och trender för att finna de bakomliggande orsakerna och föreslå förändringar för att ytterligare höja säkerheten. Erfarenheterna omsätts genom vår försorg till dokumenterade procedurer och tillämpningar för LFV:s operativa personals stöd. Dessutom står vi för att både se till att relevant grundutbildning såväl som kompletterande utbildningar tas fram och genomförs, i syfte att stärka vår säkerhetskultur.