Tjänster

Luftrum

Komplexiteten i att designa luftrum och flygvägar ökar hela tiden. Idag räcker det inte att bara flyga effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Man måste även se det ur ett kapacitets-, säkerhets- och miljöperspektiv. Mycket av arbetet med att skapa luftrum och flygvägar handlar om samarbete över gränser, mellan olika aktörer internt eller externt.

En noggrant genomförd miljöanalys ger beslutsunderlag för att snabbare och effektivare nå uppsatta mål. Vi bidrar även i flygplatsernas miljöprövningsarbete, där vår kompetens är en avgörande faktor när flygvägarna ska utformas för att minimera negativ miljöpåverkan både avseende buller och utsläpp.

LFV har stor erfarenhet av att konstruera flygprocedurer och luftrum kring flygplatser. Vår kunskap om myndigheters krav gör att vi ser till att alla krav och förordningar uppfylls på ett effektivt sätt.

För mer information kontakta:
Claes-Göran Hurtig, claes-goran.hurtig@lfv.se, 0708-19 22 51