Tjänster

LFV Flyginfo SE

LFV Flyginfo SE förser Försvarsmakten med militär aeronautisk information och navigationsdata. Detta genom att producera militär källdata, militära flygprocedurer och de specifika produkter som Försvarsmakten efterfrågar (till exempel flygkartor).

Syftet är att genom godkända produkter tillhandahålla det totala behovet av aeronautisk information som behövs inom Försvarsmakten.

Vid behov, som till exempel internationell övning eller insats, sammanställer och tillhandahåller Flyginfo SE anpassad information.

För mer information kontakta:
Johan Sandberg, johan.sandberg@lfv.se, 08-797 70 22