Tjänster

Flygplatsspecifika tjänster

LFV har unik och bred kompetens inom många områden som rör flygplatstjänster. Utöver att vi kan tillhandahålla operativ flygtrafikledningstjänst kan vi tillhandahålla allt som behövs för att uppfylla alla krav som hör samman med certifierade CNS- och ATS-tjänster. I det ingår att kunna ta hand om drift, förvaltning och utveckling av hela den tekniska infrastruktur som ingår i flygplatsens infrastruktur för CNS och ATS-tjänster.

Vi har kunskaper om aktuella regelverk, konstruktion av flygprocedurer, utformning av luftrum och luftvägar. Vi utför även strategisk bevakning av kommande krav från omvärlden för att säkerställa att de omsätts i regelverk och manualer. Vi kan erbjuda både en bred analys av vilka luftfartselement som påverkas, samt djupare analyser. Det kan exempelvis handla om vilka förändringar som är möjliga att genomföra för att göra det möjligt att sätta upp ett vindkraftverk som ligger i konflikt med en inflygningsprocedur eller sektorhöjd.