Tjänster

AIM

AIM, Aeronautical Information Management, är vårt samlingsnamn för vår hantering av aeronautisk information. Aeronautisk information, AI, är i grunden sådan information som brukare av luftrum och flygplatstjänster behöver för att kunna planera och genomföra sin flygning. Det innefattar bland annat regler, information och kartor på luftrum, flygvägar, radiofrekvenser, navigationshjälpmedel, flygplatskartor, flygprocedurer med mera.

LFV ansvarar för hantering av aeronautisk information både för civil och militär luftfart. Den delen som rör militär luftfart, bland annat MIL AIP/NOTAM, hittar du mer information om under rubriken LFV Flyginfo SE i vårt tjänsteutbud. 

För närvarande pågår en utveckling som leder mot digitala och webbaserade tjänster för att tillhandahålla aeronautisk (och annan) information till luftfarten på ett mer flexibelt sätt. Under de närmaste åren kommer LFV att etablera e-tjänster för att erbjuda både generella och specialiserade lösningar för att ge våra kunder olika former av aeronautisk information.

För mer information kontakta:
Anders Klint, anders.klint@lfv.se, 0735-11 48 48