Tjänster

LFV - din helhetsleverantör

LFV är en säker, miljöeffektiv och prisvärd leverantör inom flygtrafiktjänst. Vi har lång erfarenhet från flygområdet och erbjuder en mängd olika produkter och tjänster. Vi arbetar långsiktigt och nära våra kunder för att skapa helhetslösningar från ax till limpa.

Det innefattar exempelvis utveckling, test, implementering, drift och underhåll. För mer information om samarbete och våra tjänster, kontakta LFVs Focal Point of Contact. 

Se filmen om vad LFV kan erbjuda dig som driver en flygplats

Fjärrstyrda torn

LFVs tjänst med fjärrstyrda torn RTS - Remote Tower Services - kan ge små och medelstora flygplatser ökad flexibiltet, lägre kostnader, höjd säkerhet och ökad effektivitet.


Läs mer

Grönt flyg

LFV inser vikten av att minska den negativa miljöpåverkan från flygtrafiken och startade därför projekt Green Flighs 2007 för att samla och koordinera samtliga miljöåtgärder för att säkra en hållbar reduktion av buller och utsläpp inom svenskt luftrum. Idag är Gröna flygningar en del av LFVs vardag och arbetssätt.

Läs mer

Focal Points of Contact

LFVs största kunder har en utpekad kontaktperson (Focal Point of contact) för bästa möjliga service. Vi har en Focal Point of contact för flygbolag, en för flygplatser och en för Försvarsmakten.

Läs mer

Utbildning

LFV har en bred kompetens inom flygtrafiktjänstutbildning, både vad gäller grundläggande flygledarutbildningar och anpassade specialutbildningar. Utbildning av flygledare sker vid den gemensamma skandinaviska skolan Entry Point North på Malmö Airport.

Läs mer