Tjänster

LFV - din helhetsleverantör

LFV är en säker, miljöeffektiv och prisvärd leverantör inom flygtrafiktjänst. Vi har lång erfarenhet från flygområdet och erbjuder en mängd olika produkter och tjänster. Vi arbetar långsiktigt och nära våra kunder för att skapa helhetslösningar från ax till limpa.

Det innefattar exempelvis utveckling, test, implementering, drift och underhåll. För mer information om samarbete och våra tjänster, kontakta LFVs Focal Point of Contact. 

Fjärrstyrda torn

LFVs tjänst med fjärrstyrda torn kan ge små och medelstora flygplatser ökad flexibiltet, lägre kostnader, höjd säkerhet och ökad effektivitet. Fjärrstyrda torn ger oss möjlighet att på ett säkert sätt leverera tjänster och samtidigt minska kostnaderna för våra kunder.

Läs mer

Flygplatsspecifika tjänster

Vi på LFV erbjuder flera flygplatsspecifika tjänster. Vi tillhandahåller allt som behövs för att uppfylla alla de krav som hör samman med certifierade CNS- och ATS-tjänster. I det ingår att kunna ta hand om drift, förvaltning och utveckling av hela den tekniska infrastruktur som ingår på en flygplats.

Läs mer

Grönt flyg

LFV inser vikten av att minska den negativa miljöpåverkan från flygtrafiken och startade därför projekt Green Flighs 2007 för att samla och koordinera samtliga miljöåtgärder för att säkra en hållbar reduktion av buller och utsläpp inom svenskt luftrum. Idag är Gröna flygningar en del av LFVs vardag och arbetssätt.

Läs mer

Focal Points of Contact

LFVs största kunder har en utpekad kontaktperson (Focal Point of contact) för bästa möjliga service. Vi har en Focal Point of contact för flygbolag, en för flygplatser och en för Försvarsmakten.

Läs mer