LFV levererar framtidens flygtrafiktjänster

Vision, strategi och kärnvärden

LandningsbanaVår vision är att leverera framtidens flygtrafiktjänster.

För att nå vår vision följer vi vår strategi som bygger på att
• säkerhet är en självklarhet
• effektivitet är ett måste 
• miljö är en överlevnadsfråga
• samarbeten är en framgångsfaktor

Våra kärnvärden är
• Aktiv
• Professionell
• Ansvarstagande

Dessa tre ledord finns med i vår vardag, både internt och gentemot våra kunder och samarbetspartners.


Vår affärsidé
Vi levererar säkra, effektiva och miljöanpassade flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart.