Om oss

Vilka är vi?LFV är ett affärsverk med ca 1 200 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 24 torn i Sverige samt vid två kontrollcentraler. Vi omsätter omkring 2,6 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Tillsammans med flygbolag och flygplatser kommer LFV fortsätta se till att flyget spelar en viktig roll i samhället, för näringslivets behov av snabba transporter och människors önskan om nya upplevelser. LFV är ett klimatneutralt affärsverk och en spännande arbetsplats.

Varje år sker ca 700 000 flygningar i svenskt luftrum. Flygbranschens höga säkerhetstänkande och det systematiska arbete som hela tiden görs för att utesluta alla tänkbara risker har skapat en säkerhetskultur som går igen i det dagliga arbetet hos oss.

Den säkerhetskulturen, i kombinationen med ett strikt internationellt regelverk, har gjort flyg till det säkraste av alla transportsätt. Flyget är navet i det globala kontaktnätet både i dag och i framtiden. Flyg får människor att mötas, och kulturer att samarbeta. LFVs arbete är en viktig del av den globala transportsektorn.