Vår organisation

LFV har omkring 1 300 medarbetare och omsätter omkring 3 miljarder kronor. LFV har verksamhet vid 32 platser i Sverige och huvudkontor på Vikboplan i Norrköping.

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. LFVs styrelse och generaldirektör utses av regeringen.