Om oss

Rapportering från Flyg med framtidUnder onsdagen 30 januari gick konferensen Flyg med framtid med temat "Sverige inom räckhåll" av stapeln i Stockholm. Här kan du ta del av korta referat från konferensen.

Avslutning
Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg

-Idag har vi ett antal gånger konstaterat vikten av att vara med där det händer. Och då är flyget helt avgörande. Jag undrar om alla har förstått flygets roll för Sveriges välstånd? Flyget måste utvecklas ännu mer och kommer fortsätta behövas, summerade Lena Micko konferensen.


Världen inom räckhåll – ett samtal om svensk industri
med Lars-Eric Aaro - VD LKAB och Stefan Löfven - partiledare Socialdemokraterna.

LKAB är starkt engagerade i att förbättra flygkommunikationerna, berättar säger Lars-Eric Aaro, vd för LKAB.

– Allt bygger på att har tillräckligt med flygstolar. Nu får vi en nonstoplinje från Luleå till Köpenhamn december-april. Vi har 14 flighter om dagen till Stockholm. Och vi får ett maximalt utnyttjande av flygplanen genom att de flyger norrskensturister nattetid, säger han.

I en film som visas berättar Peter ”Foppa” Forsberg om hur livsviktigt flyget är för Övik.

– Jag har bott i Övik och är uppväxt i Sollefteå, några vargtjut från Övik. Det är helt klart att vi behöver flyg. Jag flög till Pajala häromdagen och det behövs en flygplats där också. Men jag tror att vi måste fundera över alla transportslag.  Vi gör för lite för sjöfarten, till exempel. Och vi måste tänka miljömässigt när det gäller alla transportslag, sa Stefan Löfven,

Hur ställer du dig till en flygskatt? Det är Swedavias vd Torborg Chetkovich  som ställer frågan till Stefan Löfven.

– Vi  har inga planer på en sådan skatt. Det vi diskuterar är att alla transportslag ska bära kostnaderna för sina utsläpp. Men det är något som måste hanteras med förnuft. Det måste finnas möjlighet att transportera människor och varor över hela Sverige.


Paneldiskussion "Tillväxt inom räckhåll"
med Åke Svensson - VD Teknikföretagen, Maria Rankka - VD  Stockholms Handelskammare och Mernosh Saatchi - VD Humblestorm & medlem i regeringens Framtidskommission.

-Sverige har en plats på världskartan. Men vi får inte luta oss tillbaka. Då hamnar vi efter direkt. Det gäller att ha en öppenhet mot världen. Öppenheten är ett nyckelord, menade Maria Rankka.

- Vi är sjukt dåliga på att marknadsföra Sverige. Vi har så mycket bra. Frisk luft, rent vatten, fantastisk välfärd, framgångsrik industri, musik, IT osv men vi marknadsför oss inte. Vi kommer inte bli marknadsledande om vi inte marknadsför oss. Det kanske beror på jante-lagen, sa Mernosh Saatchi.

-På 10-20 års sikt har vi en utmaning i att rekrytera rätt kompetens. Vi ska kunna locka med en mängd faktorer för att stå oss i konkurrensen med andra länder och städer. Platsen, landet, staden måste vara coola för att attrahera. Unga värderar hur staden ut på sitt livs-cv. Är den häftig nog? Bara Stockholm har förlorat miljarder för att vi inte har tillräckligt många direktflyglinjer ut i världen, sa Maria.

- Vi måste välkomna olika kompetenser att komma hit och jobba här. Tar man utgångspunkt i de problem som finns i samhället finns det en potential för Sverige att ta andelar i kampen mot dessa utmaningar.  Det finns en konkurrensfördel i att vara små och snabba, menade Åke Svensson.

- Den globala talangjakten de unga idag förstår inte den globala frågan. Det globala är självklart. Det är ingen fråga. Men vi brottas med frågan att både få hit och få folk att stanna hos oss. I Sverige kan vi få en kompetensbrist inom en snar framtid om vi inte löser det, sa Mernosh.

Paneldiskussion: "Sverige inom räckhåll"
Anders Ehrling - VD Scandic, Claes Bjerkne - ordförande Visita, Thomas Brühl - VD VisitSweden, Hanna Halpern, VD Restaurangakademien och Årets kock-general,
Olle Wästberg - tidigare svensk generalkonsul i New York.

Anders Ehrling konstaterar att flyget fungerar som ett schweiziskt ur. Det anländer på tid, har hög regularitet och är så billigt att inga flygbolag tjänar några pengar, säger han och tillägger:
– Tänk om flyget fungerade lika dåligt som järnvägen! Orsaken är att antalet huvudmän har ökat med en multipel. Vi tror att man därför ska vara väldigt varsam när man avreglerar flygtrafikledningen. Jag är mycket bekymrad om antalet huvudmän inom flyget skulle öka i motsvarande grad som inom järnvägen. Jag vänder mig till infrastrukturministern och säger: Låt oss tänka oss för innan vi inför något som liknar Lex Järnvägen.

Catharina Elmsäter-Svärd svarar:
– Avregleringen av persontrafiken påbörjades i mitten av 90-talet Bakgrunden var att kommuner och landsting ville ha mer kapacitet för arbetspendling. Så deras önskemål var att själva upphandla trafik. Idag är det fler människor än någonsin som reser med tåg. Och svensk godstrafik är den mest produktiva i hela Europa. Däremot, Anders Ehrling, delar jag dina farhågor att öppna upp när det gäller flygledningstjänsterna.

- Tänk inte i termer av affärsresenärer och turister, det finns en fara i det. Affärsresenären kanske har sin make med sig. Och nästa gång de besöker Sverige kanske de reser privat, sa Olle Wäsberg.

-Vem väljer att lägga evenemang på orter med dålig tillgänglighet? Ingen. Vi är duktiga på event i Sverige. Men vi måste också vara bra connectade för att lyckas, menade Claes Bjerkne.

- Vi behöver utveckla antalet destinationer, fler flyglinjer, ökad kapacitet. Och vi behöver tänka smart i marknadsföringen. Då har vi en god chans att nå en fördubbling av antalet besökare 2020, sa Thomas Brühl.


Flyget viktigt för Sverige - infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
Det är viktigt att tänka gränslöst. Det innebär att hela transportsystemet måste hänga ihop. Flyg – tåg - väg är alla viktiga för att kunna bo och arbeta i hela Sverige. Men för vissa delar av Sverige är flyget helt och hållet en överlevnadsfråga för regionen.

Turism är ett område där flyget är särskilt viktigt. Många turismföretag kan inte existera om inte flyget fungerar.

Flyget är också viktigt för tillväxten. Det vi producerar ska nå ut i landet och världen. Det vi behöver måste också komma hit till oss. Företag behöver kompetens och den finns inte alltid där företagen finns. Detta gäller givetvis hela Sverige. Ser man enbart till Stockholm svara flyget för 2 procent av bruttoregionalprodukten. Med fungerande flyg kan företag etablera sig i Sverige trots att huvudkontoret inte ligger här.

Ett annat perspektiv som ministern tog upp är tryggheten. En huvudprincip är att man ska kunna arbeta och bo där man vill. Men specialistsjukvård finns på några få platser i Sverige. Med flyget kan alla nå denna inom rimlig tid. Det är ett viktigt samhällsperspektiv.

Det regionala och kommunala perspektivet är viktigt.
-Regionerna kommer till mig och säger att flyget är viktigt men det är också viktigt att ha rådighet över pengarna till infrastruktur för att få ut mesta möjliga, sa infrastrukturministern.

De har därför fått mer rådighet över frågan. De har fått större självbestämmande över de ekonomiska resurserna menade ministern.

Miljöfrågan är en annan mycket viktig aspekt menade ministern.
-Raka flygvägar och gröna inflygningar är två bra exempel där mer effektivitet och miljöhänsyn kan gå hand i hand utan påverkan på säkerhet och samtidigt bidra till tillväxt. Varje trafikslag och varje transport som görs måste vara mer effektiv och mer miljömässig. Här kan samarbeten mellan staten och näringslivet göra skillnad, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Flyget är numera med i handeln med utsläppsrätter. Men ministern gillar inte dubbelbeskattning.
-Jag kommer aldrig släppa fram en särskild skatt för flyget. Det är utsläppsrätterna som ska användas i första hand, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Hon menade vidare att det inte är ett hinder att flygplatserna fortsätter att arbeta med att med olika styrmedel försöka få ner utsläppen från flyget.

Sverige har ett stort flygkunnande och ministern lyfte särskilt fram LFVs avtal om flygtrafikledning i Abu Dhabi. Det visar att LFV har ett kunnande som även andra länder vill få tillgång till. Kunnandet och den internationella marknaden ger Sverige möjligheter. I Sverige har tornverksamheten konkurrensutsatts vilket är bra för effektiviteten. Men den skapar också frågor. Exempelvis frågor hur man ska göra på de flygplatser som har militär verksamhet. Vem ska bemanna tornen vid ett militärt hot. Detta håller departementet på att titta på.

Globaliseringens kraft - Johan Norberg - författare och debattör
Författaren Johan Norberg inledde med att ge en bild av SAS-loungen på Heatrow en fredagkväll. Där samlas inför dagens sista avgång till Stockholm ett antal britter som har sällskap med svenska kvinnor. Diskussionens vågor går höga och det handlar oftast om Sverige och svenskar i allmänhet och svenska kvinnor i synnerhet.

– Det sägs att det inte funkar med distansförhållanden. Det var före EU:s avreglering av flyget. Den verkliga symbolen för EU:s enhet är SAS-loungen på Heathrow en fredagkväll, säger Johan Norberg.

Medelåldern har ökat med 20 år på 45 år, tack vare globaliseringen, konstaterar han.  Han tar Kina som exempel där 9 av 10 levde i extrem fattigdom för 20 år sedan. Idag är siffran 1 av 10.

– Den stora händelsen framöver är framväxandet av en global medelklass som kommer att resa på ett sätt som vi västerlänningar tar för givet. Det kommer att innebära nya idéer, ny forskning, nya affärsmodeller, ny konkurrens, ny efterfrågan. Vinnarna blir de som vänder sina blickar mot nya marknader och det är det vi måste göra, säger Johan Norberg.