Stockholm-Arlanda

I början av 1960 öppnades Arlanda för allmän trafik. Drygt två år senare flyttades den internationella trafiken från Bromma till Arlanda och i april 1962 skedde den officiella invigningen av Arlanda. Flygtrafikledningen bedrevs till en början i ett provisoriskt torn ute på banområdet. 1964 togs det nya tornet i drift och har sedan varit i bruk till slutet av 2001.

Det nya tornet togs i drift den 23 december 2001. Det är 83 meter högt och erbjuder en fantastisk utsikt. Det är ur teknisk synpunkt ett av världens mest moderna flygtrafikledningstorn. Det är bland annat utrustat med en ny avancerad markrörelseradar.

Det nya tornet inrymmer nio arbetspositioner för flygtrafikledningspersonal. Två positioner används för att leda trafiken på rullbanorna, tre för att ta hand om markrörelserna och övriga används för lednings- och stödfunktioner.

E-post: ats.arlanda@lfv.se

Till Stockholm-Arlanda Airport >>