Produktion TerminalProduktion Terminal bedriver lokal flygtrafiktjänst på 32 civila och militära flygplatser inklusive två civila och tre militära terminalkontroller. De lokala enheterna kallas ATS, Air Traffic Services. De lokaler och enheter som används ägs av respektive flygplats. Antalet anställda är cirka 480.

Tf chef: Anna Helena Wåhlin