En Route

Interörbild från kontrollcentralen i Stockholm

En Route innebär flygtrafiken i det övre luftrummet. Sedan 1 juli 2012 är det det svensk-danska företaget NUAC som har det operativa ansvaret för flygtrafiktjänsten i det gemensamma svensk-danska luftrummet. Nuac driver också Flight Planning Centre, FPC, på Stockholm-Arlanda. NUAC ägs av LFV och danska Naviair. I Sverige leds en route-trafiken från kontrollcentralerna vid flygplatserna Malmö-Sturup  och Stockholm-Arlanda och i Danmark ligger centralen i Köpenhamn. Antalet anställda uppgår till cirka 650. Chef för Nuac är Peter Fältsjö. 

Läs mer om NUAC här

Här kan du läsa mer om LFVs kontrollcentraler, Flight Planning Centre, hur luftrummet är indelat samt hur prissättningen för att få flyga i svenska luftrum går till.