Produkter och tjänster

Denna enhet ansvarar för drift och underhåll av infrastruktur för flygtrafiktjänst - cirka 500 utrustningar och anläggningar. Andra tjänster är flygmätning, produktion av regelverket AIP och utbildning. Här bedrivs operativt och tekniskt utvecklingsarbete samt konsulttjänster.
Chef: Marianne Sahlin-Karlsson