LFV som arbetsgivare

Det finns många vinster med att vara anställd på LFV. LFV är en attraktiv arbetsgivare med en positiv image både internt och externt. LFV som arbetsgivare utvecklas hela tiden så att verksamheten och medarbetare har förutsättningar att möta marknadens krav, vara flexibla och kunna agera snabbt vid förändringar.