Om oss

LFV Holding AB och dotter- och intressebolagen

LFVs dotter- och intressebolag är samlade i ägarbolaget LFV Holding AB. Här kan du läsa mer om den verksamhet som LFVs bolag bedriver.

 

LFV Aviation Consulting AB
Detta är LFVs dotterbolag för internationella konsulttjänster inom civil luftfart. Har verkat sedan 1982 (fram till och med 1 april 2010 under namnet Swedish Aviation Development - Swedavia - AB) och har en lång och bred erfarenhet av stora och framgångsrika projekt både inom flygtrafiktjänst- och flygplatsområdena i många delar av världen. VD: Maria Wall Petrini


NUAC HB

I december 2009 undertecknade de berörda svenska och danska ministrarna ett avtal om att göra det danska och svenska luftrummet till ett gemensamt funktionellt luftrumsblock. Syftet är att verksamheten därmed ska bli så rationell och effektiv som möjligt. Luftrumsblocket sattes i operativ drift från 2012. Sverige och Danmark går därmed i bräschen för sådana lösningar enligt Single European Sky och initiativet röner stor uppmärksamhet från omvärlden.


Entry Point North AB

Entry Point North AB, EPN, startade 2006, utbildar flygledningspersonal och ägs av LFV, Sverige, Naviair, Danmark, Avinor A/S, Norge och sedan december 2013, irländska IAA. VD: Anne Kathrine Jensen