Jobba hos ossLFV erbjuder en intressant och utvecklande vardag med många olika typer av arbeten. Här kan du läsa om några av de olika arbetsuppgifter man kan ha på den spännande arbetsplatsen LFV.

Flygledningstornet i LuleåFlygledare
Flygledarnas huvuduppgift är att ansvara för att flygtrafiken flyter på ett säkert och effektivt sätt. De skiljer flygplanens rutter åt så att de inte kolliderar. En flygledare samarbetar hela tiden med piloter, markpersonal och andra flygledare. De fattar ständigt beslut i en dynamisk miljö där flygplanen, som ju inte kan ”stanna i luften”, har olika färdriktning, fart och höjd.

Kvalificerad utbildning och välutvecklade system
Våra flygledare har en gedigen utbildning för att klara alla typer av trafik. De har särskilda certifikat och genomgår kontinuerlig simulatorträning och annan fortbildning för att hålla sina kunskaper uppdaterade. Grunden för hela deras arbete bygger på väl inarbetade internationella regelverk och procedurer. Till sin hjälp har flygledarna radar, radio och välutvecklade flygledningssystem i torn och kontrollcentraler som hela tiden utvecklas för maximal säkerhet och kvalitet.

Andra personalgrupper
Inom flygtrafiktjänsten finns även andra personalgrupper, som till exempel Briefing Officers, BO, och ingenjörer. Briefing Officers arbetar bl a med färdplanhantering och briefing till piloter. Ingenjörerna arbetar bl a med att utveckla och driva de tekniska system som används samt säkerhetsgranska dessa.

Här bedrivs flygtrafikledning
LFV bedriver flygtrafikledning på nästan 40 flygplatser och i fyra kontrollcentraler. Kontrollcentralerna i Stockholm (på Arlanda) och Malmö (på Sturup) leder trafiken i mellersta/norra, respektive södra Sverige. Det finns även två mindre kontrollcentraler i Göteborg och Norrköping som leder trafiken till och från de flygplatser som ligger i dessa områden.

Unikt samarbete mellan militär och civil flygtrafiktjänst
JAS 39 GripenI Sverige har vi ett integrerat system som innebär att samma organisation, LFV, ansvarar för flygtrafiktjänster för både militär och civil luftfart. Det är en ganska ovanlig lösning som vi har haft sedan slutet på 1970-talet. Civil luftfart innefattar inte enbart kommersiellt flyg av olika slag. Även allmänflyg eller privatflyget använder LFVs tjänster i varierande omfattning.