LFVs upphandlingar

Luftfartsverket (LFV) verkar inom försörjningssektorn och genomför upphandlingar enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Vi strävar efter att upphandla rätt vara, tjänst eller entreprenad till rätt pris och villkor i rätt tid. Det innebär bl.a. att:
• vi söker utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden
• vi följer upphandlingslagstiftningens fem grundprinciper om:
          - likabehandling
          - icke-diskriminering
          - proportionalitet
          - transparens och
          - ömsesidigt erkännande

Vi annonserar våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas. Länk till aktuella upphandlingar som genomförs i egen regi finns i högermenyn på denna sida.