Om oss

LFVs upphandlingar

Luftfartsverket (LFV) verkar inom försörjningssektorn och genomför upphandlingar enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Vi strävar efter att upphandla rätt vara, tjänst eller entreprenad till rätt pris och villkor i rätt tid. Det innebär bland annat att:

 • vi söker utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden
 • vi följer upphandlingslagstiftningens fem grundprinciper om:
            - likabehandling
            - icke-diskriminering
            - proportionalitet
            - transparens och
            - ömsesidigt erkännande

Vi annonserar våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas. Länk till aktuella upphandlingar som genomförs i egen regi finns i högermenyn på denna sida.