Om oss

COOPANS - Uppgradering av flygledningssystemet i Stockholm

Uppdaterat 2013-03-18 kl 13:30.

Passagerare/privatpersoner  – klicka här för mer information

Måndagen den 18 mars höjde kontrollcentralen i Stockholm kapaciteten till 100 procent efter den teknikuppgradering som gjordes den 4-5 januari.

Den 5 januari driftsatte LFV COOPANS, ett nytt system för flygtrafikledning, vid kontrollcentralen i Stockholm. De första tre veckorna var kapaciteten 80 procent av maximal kapacitet vilket i stort sett motsvarade efterfrågan på flygtrafikledning. Från måndag 28 januari höjdes kapaciteten vid kontrollcentralen i Stockholm till 90 procent av maxkapaciteten. 

Bakgrund

I mars 2005 driftsatte LFV den tekniska plattformen Eurocat för flygtrafikledning som under åren har uppgraderats i mindre omfattning. Den driftsättning som gjordes i Malmö den 3-4 januari 2012 och som nu gjorts i Stockholm 4-5 januari 2013 kan beskrivas som ett plattformsbyte.

Moderniseringen av våra system möter EU-krav på en fördubblad kapacitet i luftrummet. Vi skapar en gemensam europeisk teknikstandard som förenklar samarbetet. Därmed rationaliseras framtida investeringar till gagn för flygbranschen och flygpassagerarna. Irland har bytt till det nya systemet liksom Danmark.