Om oss

GSF (Gemensamma servicefunktioner)

Gemensamma servicefunktioner, GSF, är ett innovativt och kostnadseffektivt samarbetsprojekt mellan LFV och Sjöfartsverket och ett utmärkt exempel på statlig resurssamverkan. GSF är idag ett regionalt projekt som ligger i tiden. Affärsområdet tillhandahåller administrativt stöd och strategisk upphandling till LFV och Sjöfartsverket.

Genom GSF vill vi skapa en bättre möjlighet att påverka servicenivåer och kostnader inom våra områden och på så sätt bidra till besparingar.

Affärsområdets enheter:

Enheten Intern service består av:

  • Reception (växel)
  • Kontorsservice (vaktmästeri)
  • GSF Res ansvarar för bokning av resor, hotell och konferenser
  • GSF Tryck levererar allt inom grafisk produktion, layout, tryckning av mässmaterial, rollups och digitaltryck.

Enheten Dokumentadministration (Registratur och Arkiv) stödjer både Sjöfartsverket och LFV i säker och effektiv hantering av verksamhetsinformation.

Enheten HR/Lön ansvarar för HR- och löneadministration för både Sjöfartsverket och LFV

Enheten Ekonomi ansvarar för hanteringen av fakturering, leverantörs- och kundreskontra, redovisning och bokslut samt levererar underlag för styrning, ledning och uppföljning för både LFV och Sjöfartsverket.

Enheten Inköp stödjer våra uppdragsgivare i upphandlingsprocessen genom att utföra och ansvara för Sjöfartsverkets och LFVs upphandlingar.

GSF Konsult är en grupp under GSF Ledningsstöd. Gruppen bidrar till ett optimerat resursutnyttjande inom GSF genom att personalen verkar i flera olika befattningar. Gruppen kan också fungera som en resurspool för övriga LFV och SjöV som ett alternativ till att hyra in externa konsulter inom administration och ekonomi.

Chef för GSF är Jan Berggren.