Svenskt-danskt samarbete i luften

Sverige och Danmark har ett gemensamt luftrum sedan 2009. Den 1 juli 2012 startade LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair gemensam flygtrafiktjänst i detta luftrum i det gemensamt ägda bolaget NUAC. I den här intervjun blickar dess CEO Peter Fältsjö bakåt på tiden sedan starten och framåt på de utmaningar som bolaget står inför.

Till intervjun.

  1. Senaste nytt

  2. Trafikökning i mars

    Antalet rörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 7 procent i mars 2014 jämfört med mars 2013....

  3. Vi gör oss flygfärdiga

    I LFVs digitala koncernpresentation finns nu en intervju med generaldirektör Olle Sundin....