Nu samma flygtrafikledningssystem i Österrike som i Sverige

Arbetet med att harmonisera flygtrafikledningssystem i Europa passerade ytterligare en viktig milstolpe när Austro Control i Österrike gick över till Coopanssystemet den 27 februari. Därmed har Österrike samma flygtrafikledningssystem som LFV, danska Naviair och irländska IAA.

Systemet är ett resultat av Coopanssamarbetet som startade 2006 av LFV, Naviair, IAA och den franska systemutvecklaren och leverantören Thales. Senare har också Austro Control och Croatia Control anslutit sig till Coopans.

Syftet med Coopansalliansen är att samarbeta om utveckling av de tekniska flygledningssystemen och att arbeta för en harmonisering av systemen, som hittills har skiljt sig från land till land.

Genom samarbetet får samtliga länders kontrollcentraler samma system och säkrar därmed både en bättre koordinering av flygtrafiken och en mer effektiv systemutveckling till en lägre kostnad. Samtidigt uppfyller samarbetet intentionerna i EU:s Single European Skyprogram, där ett av målen är en total harmonisering av alla system i Europa.

Samarbetet innebär också att systemen kommer att uppdateras kontinuerligt så att kontrollcentralerna alltid har den bäst tillgängliga tekniken.

LFV, Naviair och IAA har redan installerat Coopans i sina kontrollcentraler i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Shannon och Dublin. Och den 27 februari installerade alltså Austro Control sin utrustning i Wien. 2014 följer Croatia Control efter och installerar Coopans i sin kontrollcentral i Kroatien.

I Coopansalliansen finns utrymme för fler partners, både för att gå vidare med harmoniseringssträvandena men också för att en ännu bredare allians bidrar till att ytterligare sänka utvecklingskostnaderna.

  1. Senaste nytt

  2. Trafikutskottet på besök

    Idag besökte Trafikutskottet LFVs huvudkontor i Norrköping. Syftet med besöket var att...