1. Senaste nytt

 2. Influencer of the year

  LFV och generaldirektör Olle Sundin har idag tilldelats det fina priset Influencer of the Year i...

 3. Trafikutskottet på besök

  Idag besökte Trafikutskottet LFVs huvudkontor i Norrköping. Syftet med besöket var att...

 1. Ansökan om TEN-T-finansiering 2013

  EU-Kommissionen har den 11 december 2013 offentliggjort en utlysning om finansiellt stöd inom ramen för TEN-T (Transeuropeiska transportnätverken). Utlysningen görs inom dels det årliga programmet (AP) och det fleråriga programmet (MAP).

 2. LFV tilldelas kontrakt på flygtrafiktjänst

  LFV har tilldelats kontrakten för flygtrafiktjänst vid fyra svenska flygplatser: Sundsvall Timrå Airport, Örnsköldsvik Airport, Göteborg City Airport och Halmstad City Airport. - Vi är glada över att vi har fått förtroendet från våra kunder att fortsätta driva en effektiv flygtrafiktjänst vid dessa flygplatser, säger LFVs marknadschef Niclas Gustavsson.

 3. Flygskyttel till finsk tomte

  Jultomten, som ju bor i norra Finland, lockar mängder av europeiska familjer. Under december månad innebär det omkring 350 tomteflyg som går genom svenskt luftrum på sin väg till och från tomten. LFV trafikleder planen från kontrollcentralen i Stockholm (bilden) under den timme som de befinner sig över Sverige.

 4. Ny generaldirektör på plats i LFV

  - Vi ska lägga ett stort fokus på att bli mer konkurrenskraftiga och fortsätta vårt utvecklingsarbete, säger Olle Sundin, ny generaldirektör för LFV.

 5. Liten ökning i trafiken i november

  Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 1 procent i november 2013 jämfört med november 2012. - Vi har nu månad för månad haft en tillväxt av trafiken i det svenska luftrummet under åtta månader. Dock har ökningstakten mattats av de två senaste månaderna, säger LFVs omvärldsanalytiker Lars Ahlm.

 6. Fjärrstyrda torn en unik lösning för flygtrafikledning

  LFV och Saab har tillsammans utvecklat en operativ och teknisk lösning för fjärrstyrda torn som kommer att bli den första anläggningen i världen som får licens för operativ drift. Det är en ny, helt svenskutvecklad produkt för flygtrafikledning på distans färdig att tas i drift under första kvartalet nästa år.

 7. Nytt nummer av Anslaget ute

  Nu finns ett nytt nummer av LFVs nyhetsbrev Anslaget att läsa på lfv.se. LFVs nya generaldirektör börjar den 16 december, LFV förenklar för sina kunder och Kundarbetet ger resultat, är några av de rubriker som du kan läsa mer om i Anslaget nr 4 2013.

 8. Regeringsbeslut

  Regeringen har gett LFV i uppdrag att utreda vissa konsekvenser av riksdagens beslut om delvis återreglering av lokal flygtrafiktjänst.

 9. Olle Sundin börjar i december

  Regeringen beslutade igår att från den 16 december anställa Olle Sundin som generaldirektör för Luftfartsverket, LFV.

 10. Ökning för flyget också i oktober

  Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med 2 procent i oktober 2013 jämfört med oktober 2012. Efter sju månader i rad med trafikökningar bedömer LFV att trafikstatistiken för helåret 2013 kommer att sluta på ett litet plus.