1. Senaste nytt

 2. Influencer of the year

  LFV och generaldirektör Olle Sundin har idag tilldelats det fina priset Influencer of the Year i...

 1. Flyget saktar in efter starkt år

  Flygtrafiken i svenskt luftrum ökar fortfarande men tillväxten avtar. Det visar LFVs trafikstatistik för november 2011, då antalet flygplansrörelser ökade med 4 procent jämfört med november 2010.

 2. Danmark anlitar LFV för kartproduktion

  LFVs konsultbolag LFV Aviation Consulting har vunnit ett projekt hos danska Trafikstyrelsen. Uppdraget gäller kartmaterial och kartor som skall publiceras i  Danmark samt på Färöarna och Grönland.

 3. EU prisar svenskt/danskt samarbete i luften

  EU utnämner det svensk-danska samarbetet om ett gemensamt luftrum till ett av Europas tio mest lyckade projekt inom transportområdet. Det ursprungliga urvalet har varit så stort som 400 projekt som får ekonomiskt stöd från EU.

 4. Kristianstad väljer LFV

  LFV har blivit tilldelade kontraktet för flygtrafiktjänst vid flygplatsen i Kristianstad. Kontraktet är på ett år från årsskiftet med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

 5. LFV ökar kapaciteten i luften

  I dag delar LFV en sektor i luftrummet över norra Götaland och Gotland. Konsekvensen blir en kapacitetsökning och mindre risk för störningar i ett starkt trafikerat område i Sverige.

 6. LFV höjer prognosen för 2011

  Flygtrafiken i svenskt luftrum har ökat med knappt 9 procent under årets tio första månader. Mot den bakgrunden höjer LFV helårsprognosen till en ökning med 8 procent för 2011. - Även om vi nu mot slutet av året har gått in i en period med något lägre tillväxt än i början av året så ser 2011 ut att bli ett riktigt bra år för flyget, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker hos LFV.

 7. LFV rapporterar från Flyg med Framtid

  Flyg med Framtid firar 20-årsjubileum den 24 oktober 2011. Under dagen publiceras referat från konferensen fortlöpande i nyhetsbrevet Anslaget på lfv.se.

 8. LFV utvecklar luftfarten i Ukraina

  LFV ska via sitt dotterbolag LFV Aviation Consulting under en 21-månadersperiod utveckla luftfarten i Ukraina.  Projektet startade 1 oktober och innebär en översyn och utveckling av tre områden inom landets luftfart: flygplatser, flygtrafiktjänst och ekonomi.