Miljö

Miljö och hållbarhet

Jordens klimat förändras i snabb takt. Medeltemperaturen stiger med konsekvenser för människors livsmiljö. Växthuseffekten gör att det är nödvändigt att minska utsläppen av växthusgaser. Därför har LFV miljö och hållbarhet högt upp på agendan.

Flyget svarar idag för 2-3 procent av koldioxidutsläppen i världen enligt FN:s klimatpanel IPCC. Det hela är en global utmaning där var och en måste göra sin del. LFV arbetar miljöinriktat för att bidra till att flyget minimerar sin miljöpåverkan.

Grönt Flyg

LFV inser vikten av att minska den negativa miljöpåverkan från flygtrafiken och startade därför projekt Green Fligths 2007 för att samla och koordinera samtliga miljöåtgärder för att säkra en hållbar reduktion av buller och utsläpp inom svenskt luftrum.

Läs mer

Flyget & Miljön - frågor och svar

Det cirkulerar många uppgifter - både sanna och oriktiga - om flygets miljöpåverkan. Nedan har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna.
 

Läs mer