LFV Aviation Consulting AB

LFV Aviation Consulting AB, dotterbolag till LFV, är ett internationellt konsultföretag med flerårig erfarenhet från internationella luftfartsprojekt. LFV Aviation Consulting har tillhandahållit tjänster till bland annat flygplatser, flyginstitutioner, Eurocontrol, EU och i mer än 50 länder runt om i världen.

LFV Aviation Consultings hemsida finns endast på engelska.

Till LFV Aviation Consultings engelska sidor