Internationellt

Radarbild

LFV och resten av världen

Vår vision är att vara en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst med norra Europa som vår marknad. För att leva upp till våra affärsmål om att vara en säker, miljöeffektiv och prisvärd leverantör inom flygtrafiktjänst måste vi samarbeta över gränserna på ett annat sätt än tidigare. Flyget står inför stora utmaningar när trafiken förväntas fördubblas under de närmaste tio åren.

Läs mer

Samarbetsorgan

Nedan beskrivs de viktigaste samarbetsorganen inom internationellt flyg. Dessa är grundläggande för att verksamheten ska fungera och här finns de regelverk som är styrande.

Läs mer

Samarbetsprojekt

Här beskrivs de viktigaste samarbetsprojekten som LFV ingår i för att nå målen för att nå framtidsmålen för flygsäkerhet, kostnadseffektivitet och miljö.

Läs mer