Färdplanering - FPC

AROWeb

Se filmen om AROWeb som finns tillgänglig både på webb och i mobil. Fler lämnar sin färdplan via webben. AROWeb gör det enkelt och smidigt för dig att lämna in färdplan oavsett om du vill använda dator, mobil eller surfplatta.

Se filmen om AROWeb

FPC - www.lfv.se/fpc

FPC bedriver flygplaneringstjänst, som är en verksamhet inom LFV:s Flygtrafiktjänst. FPC betjänar såväl nationell som internationell flygtrafik med nödvändig information för planering och genomförande av flygning. FPC tar också emot och vidareförmedlar den information som flygoperatörerna måste lämna för sina flygningar, i form av ATS Färdplaner.

AROWeb - AIS/MET och Färdplanering

Denna tjänst riktar sig till piloter eller personer i flygoperativ verksamhet och gör det möjligt att skicka färdplaner via Internet.

Tjänsten är gratis men kräver registrering och inloggning om du skall skicka färdplaner.

Till AroWeb*

NOTAM & Flygväder

NOTAM, TAF, METAR, Höjdvindar, Kartor, LLF, och SIGMET. 

 

 

AIS/MET på AROWeb

IAIP - Svensk AIP

AIP AIRAC AMDT, AIP AMDT, AIP SUP, AIC & NOTAM SAMMANSTÄLLNING.

Från och med den 9:e juni 2015 hänvisas användare av AIP Sverige till AROWeb (www.aro.lfv.se).

Till IAIP Sverige

ADQ

Med anledning av att EU-förordning EU 73/2010 om kvalitetskrav på flygdata och flyginformation (”Aeronautical Data Quality”) träder ikraft från och med 1 juli 2013 vill LFV göra informationsägare och uppgiftslämnare medvetna om förordningen och dess krav.

Läs mer