Färdplanering - FPC

AROWeb

Se filmen om AROWeb som finns tillgänglig både på webb och i mobil. Fler lämnar sin färdplan via webben. AROWeb gör det enkelt och smidigt för dig att lämna in färdplan oavsett om du vill använda dator, mobil eller surfplatta.

Se filmen om AROWeb

FPC - www.lfv.se/fpc

FPC bedriver flygplaneringstjänst, som är en verksamhet inom LFV:s Flygtrafiktjänst. FPC betjänar såväl nationell som internationell flygtrafik med nödvändig information för planering och genomförande av flygning. FPC tar också emot och vidareförmedlar den information som flygoperatörerna måste lämna för sina flygningar, i form av ATS Färdplaner.

AROWeb - Färdplaner, AIS/MET

Denna tjänst riktar sig till piloter eller personer i flygoperativ verksamhet och gör det möjligt att skicka färdplaner via Internet. Tjänsten är gratis men kräver registrering och inloggning om du skall skicka färdplaner.

Till AroWeb*

IAIP - Svensk AIP

AIP AIRAC AMDT, AIP AMDT, AIP SUP, AIC & NOTAM SAMMANSTÄLLNING.

 

Till AIP Sverige

NOTAM & Flygväder

NOTAM, TAF, METAR, Höjdvindar, Kartor, LLF, och SIGMET.

Från och med den 1:a mars 2014 hänvisas användare av AIS/MET-sidorna på lfv.se till AROWeb (www.aro.lfv.se) istället.
Informationen på AROWeb är densamma men layouten är en annan.
AIP Sverige ligger kvar på lfv.se.

Till AIS/MET på AROWeb >>