Anpassa textstorlek

Gör så här för att byta textstorlek i Internet Explorer

Gå till menyn Visa (View) i din webbläsare.
Välj Textstorlek
Välj Större eller Störst.
Om du vill gå tillbaka till standardtext, välj Mellan


 
Gör så här för att byta textstorlek i Mozilla Firefox

Gå till menyn Visa (View) i din webbläsare.
Välj Zoom
Välj Zooma in eller Zooma ut
Klicka flera gånger om du vill öka eller minska textstorleken ytterligare. Du kan också använda dig av kontrolltangenten tillsammans med + eller - för att öka eller minska textstorleken.


Talande webb

LFVs webbplats erbjuder Talande Webb. Läs mer om Talande Webb här